Så mye må du tjene for å få innvilget finansiering

Er man usikker på om man tjener nok penger til å ta opp lån, så er kanskje dette en indikasjon på at man ikke bør låne i utgangspunktet. Men det er naturligvis greit å vite hvilke krav bankene har, og hva som er det «normale» å tjene når man skal søke forbrukslån. Nettopp dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Minimumskrav hos enkelte banker

Man skulle kanskje tro at hvis man kun trengte et lån på 5000 eller 10 000 kroner, så var det ikke nødvendig å ha en høy årsinntekt. I enkelte banker stemmer nok dette, men de fleste banker har en minimumsgrense for årsinntekt hvis de skal tilby deg lån. Noen banker oppgir dette på nettsidene sine, mens andre har en «skjult grense». 

Akkurat hvor mye man må tjene for å låne varierer naturligvis. Enkelte banker har en nedre grense på 120 000 kroner, andre et sted mellom 150 – 200 000 kroner. Denne grensen gjelder altså uansett hvor lite du ønsker å låne, men skal man låne større summer, så må man naturligvis ha høyere årlig inntekt. Mer om dette i neste avsnitt.

Lånesummen bør samsvare med lånet

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mye du kan låne med den inntekten du har. Dessuten er det andre faktorer som også spiller inn, som alder, jobbsituasjon og øvrig gjeld. Det er heller ikke sikkert at banken har alle opplysninger om deg, slik at du selv blir nødt til å vurdere din betalingsevne.

For å finne ut hvor mye du tåler å låne, så er det viktig å sette opp et budsjett. Her må du ta med alle dine månedlige utgifter, slik at du ser om du faktisk har nok penger igjen til å behandle månedlige avdrag og rentekostnader. For selv om banken sier ja, så er det slettes ikke sikkert at du bør si ja til lånet. Banken kjenner nemlig ikke til dine utgifter og ditt forbruk for øvrig!

Andre krav til å låne

Foruten om inntektskravet, så har banken naturlig nok andre krav til deg som låntaker også. Blant annet en aldersgrense, der man ofte må være mellom 20 til 25 år (minimum) gammel for å søke lån. Krav om norsk statsborgerskap er også helt normalt, sammen med et krav om at man ikke har betalingsanmerkninger. Har man aktive inkassosaker anbefaler vi også at man kvitter seg med disse før man legger inn en søknad om forbrukslån, ettersom disse nesten alltid vil føre til avslag på søknaden.

Konklusjon

Uansett om man vil låne lite eller mye, så er man nødt til å oppfylle bankenes minimumskrav til inntekt. Denne vil være varierende, men ligger som oftest et sted mellom 150 til 200 000 kroner. Skal man låne større summer er inntekten naturligvis nødt til å være enda høyere. Utover dette er det viktig at man selv vurderer om man har økonomi god nok til lånet. For selv om banken mener det, så er det kun du som kjenner din egen økonomi god nok til å gjøre den beste vurderingen.